Roušky!!!

09.09.2020 15:01

Na doporučení ministra zdravotnictví bude od 10. 9. 2020

povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé republice.

Zařidte se prosím podle této informace a dejte do školy dětem roušky. 

Budeme sledovat event. upřesnění této informace. Děkujeme za pochopení!!!!