Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

15.10.2019 09:08

V říjnu jsme začali s přípravou na přijímací zkoušky ( přijímacím zkouškám budu věnovat čas obvykle při pondělní hodině).7.10. dostaly děti,které se budou připravovat na přijímací zkoušky, nakopírovaný 1.list se cvičeními. Ten si měly do pondělí připravit.Při hodině pak část hodiny věnuji kontrole, případným dotazům k pracovnímu listu. Ti, kteří se nebudou na přijímací zkoušky připravovat, mají v tu dobu zadanou jinou práci. Jen bych chtěla upozornit, že je třeba si pracovní list nachystat. Je na to vždy minimálně týden času.