Primární prevence Magdalena

23.04.2019 10:09

Dnes nás opět navštívily lektorky z Magdaleny a čekal nás další trojhodinový blok o životních hodnotách,"Co je pro mě důležité"....Dětem se tyto bloky moc líbí a já z pozice třídního učitele se dovím mnoho zajímavého,co bych se při matematice nedověděla.Je mi jasné,že při třídnických nebo volných hodinách budeme hrát nové hry a mně to pomůže různé věci vidět z jiného úhlu.S.Doubková