Převod finančních prostředků na účet

14.10.2020 13:22

Znovu připomínám změnu účtu školní pokladny, ke které došlo 10.8,2020 (viz webové stránky školy - Aktuality) 

číslo účtu (ČÚ):    2901825471/2010

variabilní symbol (VS):    telefonní číslo rodiče

specifický symbol (IČ školy, SS):    47082917

Prosíme o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby.