Převod finančních prostředků na účet „Školní pokladna“

23.08.2019 11:43

Převod finančních prostředků na účet

Číslo účtu (ČÚ): 20001-326617369/0800
Variabilní symbol (VS) je: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol je IČ školy (SS): 47082917

Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby.

Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče. Pokud má rodič ve škole jedno dítě, převedou se peníze rovnou na dítě.

Pokud má dětí více, rozdělí částku mezi děti. Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v ní PLATBA (návod má rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY).