Preventivní program

08.05.2016 13:52

11.5.2016 druhou vyučovací hodinu nás čeká program Kamarádi. Cíl tohoto programu pomáhá u dětí nastavit správné hodnoty a posilovat vztahy žáků v třídnímu kolektivu. Prevence šikany. Cena 40,- Kč.