Práce z online výuky ze dne 15.10 - Rubínka

16.10.2020 11:57

PRÁCE V RUBÍNCE - dodělání písmene L (str.11)+ nové písmeno N (str.18)

RUBÍNKA str.11
a) vytleskat slova LAMPA, OREL, určit hlásky ve slově, hlásku první, poslední a uprostřed zapsat písmenem
b)rodiče čtou slova, která jsou v tabulkách pod sebou a děti je hledají a vybarví
    děti čtou slova a rodiče je hledají, děti je kontrolují - to je pro zpestření
c) napsat písmeno L správnými tahy
 
RUBÍNKA str. 18 - vím, že přeskakujeme stránky, ale potřebuji spojit Rubínku se stránkami v Slabikáři
a)rodiče hláskují modře napsaná slova, děti je spojují - N-E-L-A = NELA, děti zakroužkují ve slovech písmeno N
b)PRÁCE SE SLOVY
-vytleskat slovo (NOSOROŽEC) = .   .   .   . = 4 KRÁT TLESKNE KRÁTCE, vím, že toto slovo má 4 slabiky a ani v jedné není dlouhá samohláska
-najít, kde je hláska N a zapsat ji písmenem N (NOSOROŽEC), zapsat písmenem poslední hlásku (NOSOROŽEC), zapsat písmenem hlásku uprostřed slova (NOSOROŽEC)
c) OSMISMĚRKA - modrá slova pod osmisměrkou vyhledají a vyškrtají, vznikne tajenka, nutno číst po řádcích
d) SLOVA V TABULKÁCH POD SEBOU - rodiče čtou, děti hledají a vybarvují, nebo děti čtou a rodiče hledají
e)PSANÍ N - podle pořadí tahů
 
SLABIKÁŘ str.34 - písmeno N
a)zakroužkuj písmeno N v básničce nad slovy
b)vytleskej slova v tabulce NO-VI-NY, NŮŽ-KY, NA-NUK + dopiš k obrázkům " signály z vesmíru" (NO-VI-NY = .   .   .)
c) 
cvičení 1: 
-vytleskej slova, vyhláskuj slova, škrtni, co nepatří do řady (ze řady vypadává slovo s jiným písmenem na začátku)
cvič.2 - napiš N
cvič.3 - z daných slabik utvoř alespoň 4 slova a napiš je, NAUČ SE JE ČÍST
cvič.4 - doplň písmena tak, aby vznikla slova podle obrázků, co jsou vedle tabulky
         - vytleskej vzniklá slova a spoj se stejnými "signály z vesmíru" (př: NOS =  .    spojím NOS s tabulkou, kde je jedna tečka)
cvič. 5 - číst
 
NA PROCVIČOVÁNÍ: (NEPOVINNÉ)