Práce online výuky ze dne 15.10 Čtení + psaní

16.10.2020 11:48

Čtení + psaní (pejskový list v Lavičníku) + dodělání Rubínky 

  • V listu s pejsky mají děti napsaná jména psů(některá si vybíraly samy - BOBÍK, ALÍK, PEPINA, BROK, LIL, KAZAN, ÁJA, FÍK). Dole pod tabulkou jsou věty, Děti si je jednotlivě přečtou a doplní do věty jméno psa. Zkuste s dětmi věty číst ještě dvakrát. Pejsky si děti mohou vybarvit, nebo k nim do obrázku něco přikreslit. POSÍLÁM DOKUMENT NA UKÁZKU, NELZE JEJ VYPLŇOVAT, VYPLŇOVAT POUZE DO PAPÍRŮ V LAVIČNÍKU.
  • Rubínka - písmeno L (část jsme udělali, zbytek dodělají děti) - prosím nyní rodiče, tety, strýce, sourozence o spolupráci. Přečtěte dětem slova,která jsou vpravo v tabulce - KOLO, LIŠKA..., můžete je i vyhláskovat, důležité je zdůraznit první hlásku, podle té děti slovo hledají...slyší K, hledají slovo na K. Nalezené slovo děti vybarví. Můžete to i otočit: dítě vám musí přečíst nějaké vybrané slovo a vy jej hledáte. Děkuji za spolupráci. PRÁCE S RUBÍNKOU, SLABIKÁŘEM BUDE SOUČÁSTÍ SYNCHRONNÍCH ONLINOVÝCH HODIN. OD PONDĚLÍ.
  1. Možnosti k procvičování přes internet: NENÍ POVINNÉ, TO JE PRO VOLNÉ HRAVÉ CHVÍLE
 
2. Další možnosti: NENÍ POVINNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________   MÁ RYBU.   

___________   MÁ MÍČ. 

___________  PRDÍ. 

___________   MÁ BALÓNY. 

___________  MÁ KOST. 

___________  MÁ MÍSU. 

___________ MÁ BOTY. 

___________  MÁ MRAK.