Poděkování

08.12.2019 14:22
Poděkování patří paní Pazderové a paní Risové za přípravu mikulašského balíčku a za nákup vánočních dárků. Děkuji!