Organizace dnů od 18.6. do 29.6.2018

01.06.2018 00:00

19.6. Odpadá odpolední vyučování z provozních důvodů

20.6. Školní výlet ,,Kakosův Mlýn". Pěší pochod, odchod od školy v 8:00 hod, návrat kolem 12:00 hod.

21.6. Branný den, 1. - 6. vyučovací hodinu (8:00 hod. - 13:30 hod.)

22.6. do 11:40 hod. podle rozvrhu, 8:00 hod odchod do kina na film BELLA A SEBASTIÁN (za 4. místo ve sběru papíru na škole, 1840kg celkem).

25.6. podle rozvrhu do 11:40hod.

26.6. podle rozvrhu do 11:40 hod bez odpoledního vyučování, vybíráme učebnice pro 3.ročník

27.6. podle rozvrhu do 11:40 hod, rozdávání výkresů, sešitů, dostáváme učebnice pro 4. ročník

28.6. bez odpoledního vyučování do 11:40 hod., rozloučení s deváťáky (program v tělocvičně)

29.6. rozdávání vysvědčení ve třídě (do 8:45 - 9:00 hod. ) odchod do Š.D.