Nové informace k předávání vysvědčení.

19.06.2020 10:43

Na základě rozhodnutí vedení školy musí děti pro vysvědčení přicházet v oddělených skupinách. Pro naši třídu platí, že se v 8:15 shromáždí před školou, kde si je já vyzvednu. Děti, které nyní nechodí do školy, musí mít vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu.( nadete ho na stránkách školy nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve škole)Před školou i v budově musí mít všichni roušku.Končit budeme v 8:50. Rodiče do budovy přístup nemají.