Návštěva Pražského hradu

08.04.2019 09:23

 V pondělí 8. 4. se žáci  sedmých tříd zúčastnili dějepisné exkurze. Na Pražském hradě jsme si prohlédli naši nejvýznamnější památku vrcholné gotiky  -chrám sv. Víta. Pak jsme navštívili královský palác s monumentálním Vladislavským sálem, kancelář, odkud byli vyhozeni z oken roku 1618 královští místodržící a zemskou sněmovnu, kde jsme obdivovali kopie korunovačních klenotů. Samostatně si žáci prošli baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s věží Daliborkou. Na závěr jsme se prošli královskou zahradou, kde jsme obdivovali jednu z prvních renezančních staveb u nás - letohrádek královny Anny.