Návštěva hájovny v Bolince

28.09.2019 22:06

Ve středu 2. 10. jdeme se podívat do hájovny v Oboře. Prosím o dobré obutí, protože jdeme pěšky. Snad nám bude přát počasí, ale raději dejte dětem pláštěnky. Návrat do školy předpokládám kolem 12 hodiny.