Náš svět do 7. 5.

28.04.2020 10:07

Učebnice str. 46 - 47, přečíst, poznat jarní květiny na obr., umět pojmenvat části květin a stromů.