Náš svět do 16.4.

02.04.2020 13:04

Opakovat hodiny, měsíce, části dne ( učebnice str. 40 - 44 ) + orientace v čase minulost - přítomnost - budoucnost str.45.