MA 22. 1.

21.01.2021 16:00

Připravte si věci na geometrii - vzájemná poloha přimek učebnice str. 38, rovina str. 62, trojúhelník str. 69. Vše probereme společně.