Klíčky od šatny

23.06.2020 13:03

Klíček od šatny musíte vrátit v tom samém stavu, jako jste ho dostali. Tzn. s připevněnou visačkou a označený číslem!