Karanténa 3.B

05.10.2020 16:14

Vážení rodiče,
ve třídě 3.B ZŠ Sídliště Vlašim došlo k výskytu onemocnění COVID-19. KHS Benešov proto nařídila karanténu všech žáků ze třídy, která bude trvat minimálně do 10.10.2020. (V karanténě nejsou rodinní příslušníci, pouze žáci.)

Je třeba zajistit pro své děti testování na onemocnění COVID-19. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Návrat dítěte do školy je vázán na negativní výsledek testu. Vzhledem k tomu, že testování na Covid-19 nebude provedeno pro celou třídu 3.B v jeden den, nebude ani celá třída nastupovat zpět do školy najednou. Děti se budou vracet jednotlivě podle toho, kdy budou otestované a budou znát výsledek testu.

Žáci 3.B budou po dobu karantény vzděláváni distančně. Podle novely školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná. Podle "Manuálu" MŠMT: "Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky."

Rodiče, kteří budou čerpat OČR, si musí ve škole vyzvednout potvrzení pro zaměstnavatele - zazvonit u hlavního vchodu do školy, paní sekretářka vydá.

Obědy ve školní jídelně byly žákům odhlášeny na 6.10.2020. Další dny si musí odhlásit každý sám.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim

 

Karantena_3B_cast_3A.pdf (506987)