Informace z třídní schůzky dne 14.9. 2021

16.09.2021 13:58

Třídní schůzky 2. B, 14. září 2021

Chování a vzdělávání

Známkování

-pokud při diktátu upozorním na písmenko, které se tam píše, ale jehož pravidlo jsme ještě neprobírali, dítě musí dávat pozor a napsat jej tam.

Pokud jej nenapíše, beru to jako mínus do známky.

-elektronická žákovská rovnou vypočítá průměr známek

(nebudou pochyby o správnosti hodnocení)

-pracovní sešity budu hodně používat jako písemné práce opakovací (barevky…)

-čtení – známkuji správnost a rychlost (je potřeba trénovat denně)

-psaní – děti začaly psát ledabyle (ještě tento rok trénujeme úhlednost písma)

Učivo 2. ročníku, které by v tomto školním roce mohlo dětem dělat problémy:

Tvrdé, měkké souhlásky

Samohlásky + úů

Znělost souhlásek (d – t, s – z, f – v)

Velká písmena (jména, názvy)

Slabiky, hlásky, písmena

Zápis samohlásky, souhlásky,

Slabikotvorné souhlásky

 

První rýsování

Trénování přechodu přes desítku

Sčítání a odčítání do 100

Násobení do 6

Psaní odpovědí ve slovních úlohách

(schopnost stručně a krátce odpovědět na otázku)

Rok, roční období, dny v týdnu

Hodiny

Čtenářský deník

-zapisovat po dokončení četby celé knihy

(zapsat autora, osoby, ve zkratce děj, nakreslit ilustraci)

-v průběhu září připravím seznam knih k povinné četbě, ale děti mohou vybírat své knihy mimo seznam podle svého uvážení

 

Psaní do sešitů

-nevynechávat zbytečně řádky, psát hned pod datum

-mezi jednotlivými cvičeními alespoň dva řádky volné

-opravy do sešitů (budu kroužkovat celé slovo a dítě musí najít v čem je chyba a opravit)

-číst každý den doma

 

Akce:

-v pátek 17. 9. v 8. 30 návštěva EKO (60 Kč – na pokladně)

-1. pololetí  - sběr

-další třídní schůzka v listopadu

(možná bude i výstava adventních věnců – pokud kovid dovolí)

-podzim – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

-leden – únor BRUSLENÍ

- PLAVÁNÍ (podzim)

-podzim MĚSTSKÁ KNIHOVNA

-zima DIVADLO

-jaro VODNÍ SVĚT, VČELÍ SVĚT, ČESKÝ ŠTERNBERK

 

Jiné:

-změny nahlásit (nové bydliště, jméno, pojišťovna…)

-od listopadu bude funkční školní knihovna

-školní pokladna (600 zaplatím pracovní sešity, 100 zaplatím sešity, 300 AJ, 300 SRPZŠ)

- než začne fungovat školní klub, bude pro nedružinové děti hlídání v internetové učebně

-elektronická žákovská - dojdou PINY na mailové adresy

- ČÍST WA A WEBOVÉ STRÁNKY TŘÍDY!!!

-ISIC KARTY, které byly rodičům nabídnuty minulý školní rok, zatím nejsou

-od října by mohl začít kroužek sborového zpěvu pro 1. – 3. ročníky (každý pátek od 12:00 – 13.00 (poté bych odvedla děti na oběd a byla tam s nimi)

Bližší info ještě dodám.

 

Nové info, které jsme na schůzce neprobírali:

ZMĚNA V TERMÍNU PLAVÁNÍ:

Plavat zřejmě budeme už v říjnu, protože třída, která měla v tento čas chodit, se v tomto termínu kurzu zúčastnit nemůže.

Bližší info ještě dodám.

 

V měsíci říjnu bychom chtěli jet vláčkem na výlet na Jemniště (ale tato akce je zatím pouze rozjednaná, domlouvám se s třídními učitelkami z ostatních druhých tříd).

Bližší info ještě dodám.