Informace rodičům k organizaci v ŠD první den školy 2.9.2019

28.08.2019 00:00

Vážení rodiče.

Přihlášky do školní družiny dostanou žáci 2. - 4. ročníků první den školy v pondělí 2.9.2019 od své paní učitelky a v případě zájmu o družinu vyplněné přinesou a odevzdají druhý den. Žákům prvních ročníků je vyzvednou osobně rodiče ve ŠD v době, kdy budou děti po slavnostním zahájení v tělocvičně s paní učitelkama ve třídě. První zahajovací den je provoz ŠD pouze do 12.0

Jana Filipová, vedoucí vychovatelka ŠD