Informace rodičům k organizaci ŠD první den školy 1.9.2020

20.09.2020 00:00

Vážení rodiče.

Přihlášku do školní družiny dostanou žáci 2. - 4. ročníků první den školy v úterý 1.9.2020 od své třídní učitelky a v případě zájmu o družinu vyplněnou přinesou a odevzdají druhý den. 

Rodiče žáků prvních ročníků mají více možností : vyzvednou si a vyplní přihlášku osobně při informativní schůzce s vychovatelkou ve ŠD 1.9. v době, kdy budou děti s paní učitelkami ve třídě nebo přihlášku stáhnou na stránkách školy, přinesou dle pokynů do kanceláře školy (od 27. 8. i do schránky na vnitřních dveří šk. družiny), případně vyplněnou odevzdají první den při schůzce s vychovatelkou.

První zahajovací den je provoz ŠD pouze do 12.00 hod. Od druhého dne v běžném denním provozu od 6.30 do 17.00 hod.

Jana Filipová, vedoucí vychovatelka ŠD