Informace ke školnímu roku 2020/2021

10.09.2020 09:09

Vážení rodiče, s ohledem na vývoj koronavirové situace se nebude konat tradiční informativní schůzka, proto Vám chci několi informací sdělit touto cestou.

Výuka probíhá skoro obvyklým způsobem. Pravdou je, že budeme nejen dohánět odloženou látku, ale i doplňovat zapomenuté.

Poměrně komplikované jsou změny v časovém rozvrhu nástupů jednotlivých tříd na oběd. Snažíme se dodržovat nemísení skupin.  Tento týden je zkušební a  čekáme, jak si to všechno sedne. V této souvislosti jsem požádala o drobnou změnu v našem rozvrhu hodin. Netýká se koncových hodin, ty zůstanou zachovány. Při odpoledním vyučování / v pondělí a ve čtvrtek / bude výuka probíhat ve tříhodinovém bloku, potom nastane pauza na oběd / po celou dobu polední pauzy budu s dětmi, odpadne problém se školním klubem /, a potom opět blok tří hodin.

Veškeré školní a třídní akce budou organizovány podle aktuální situace. Budu Vás o nich informovat prostřednictvím žákovské knížky a webových stránek.

Na listopad a prosinec je naplánováno bruslení - spoléhám na včasou přípravu. Tělesná výchova bude probíhat co nejdéle venku, prosím, vybavte děti vhodným oblečením.

A v neposlední řadě děkuji všem...děti dnes přišly všechny v rouškách...

S přáním klidných dní Markéta Vokálová