Informace k závěru šk. roku

18.06.2020 13:09

V pondělí 22.6. pokračuje výuka pro žáky přihlášené k docházce od 9.6.. Sraz v 8:45 před školou pod okny třídy, s sebou roušky a čestné prohlášení. Náplní budou třídnické práce a úklid. Učení si tedy sebou již brát nemusíte. Při této příležitosti odevzdáte na prázdniny klíčky od šatny.

Kdo není přihlášen k docházce, toho prosím o vyzvednutí věcí na VV, TV, přezuvek a o odevzdání klíčů od šatních skříněk, příp. skříňky ve třídě (kdo ze skupiny má klíč). Vyzvednutí bude možné:

v pátek 19.6. od 8:00 do 10:00,

v pondělí 22.6. od 8:00 do 13:00,

ve středu 22.6. od 8:00 do 10:00.

Vstup do budovy i při pouhém vyzvednutí je podmíněn vyplněným čestným prohlášením.

Klíče je nutné odevzdat kvůli kontrole a opravě případných závad.

Předávání vysvědčení bude probíhat dle nového rozhodnutí MŠMT celé třídě společně, a to v pátek 26.6., 1. vyučovací hodinu (od 8:00 do 8:45). Tento den se žáci nebudou přezouvat, ovšem je nutné přinést s sebou vyplněné čestné prohlášení o absenci příznaků nemoci a mít zakrytá ústa rouškou.

Sraz žáků je v 7:50 venku, pod okny naší třídy, již v roušce. Poté se v mém doprovodu hromadně přesuneme dovnitř tak, abychom se co nejvíce vyhnuli kontaktu s ostatními.

Kdo si nebude moci vyzvednout vysvědčení 26.6., může tak učinit v prvních dvou červencových týdnech, v úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa, od 8:00 do 12:00 u sekretářky Jany Svatoňové.

Prohlášení ke stažení:

Cestne_prohlaseni.pdf (268,8 kB)

 

Nemáte-li možnost tisku, lze si tiskopis vyzvednout v kapse, umístěné zvenčí na vchodových dveřích do školy.