Informace k exkurzi a závěrečnému výletu:

07.05.2019 11:21

Exkurze Kozí Hrádek - Tábor (14.5. 2019)

9.30 - 11.30 lektorský program (o životě Mistra Jana Husa)

12.30 - 14.30 návštěva čokoládovny i s dílnou (výroba čokoládových věciček pod vedením zaměstnance čokoládovny)

14.30 - 15.30 - dle počasí - prohlídka historického náměstí v Táboře

 

Závěrečný školní výlet Smršťov (5.6. - 7.6. 2019)

1. den
Děti ráno přijdou do školy už se všemi věcmi, proběhne vyučování, oběd (děti, které chodí na oběd domů, budou mít velkou svačinu)
Po obědě odcházíme společně i s kufry, taškami, spacáky k autobusové zastávce u LTD, odjezd do Smršťova.
Odpoledne - ubytování, rozdělení do družstev, sportovní aktivity, procházka do Hrajovic
Večer-sportovní klání, popřípadě posezení u ohně, stavění domečků v lese
Večerka: 22. hodin (podle chování dětí)
 
2.den
Dopoledne: sportovní klání, popř. branná hra, příprava na večermní kulturní program (nácvik pohádek, zpívání, tanec atd.)
Odpoledne: pěší výlet - Zlatodůl Roudný
Večer: kulturní program, zpívání s kytarou, stolní hry
 
3.den
Dopoledne: Hodnocení družstev, stolní hry, procházka lesem, úklid chatek, balení
Odpoledne: po obědě odjezd autobusem do Vlašimi na zastávku LTD