Informace k chodu školy a třídy

31.08.2020 15:22

 

Informace k začátku školního roku 2020/2021, třída 1.B, Petra Havlíčková, telefon 731 089 160

Zkontrolovat, zda děti mají:

·         kapsář u lavice, kufřík, hrneček na vodu se šťávou, tělocvičný sáček s věcmi, popř. podsedák na židli

·         lepidla, nůžky a krabičku na písmenka (v kapsáři u lavice)

·         mazací tabulka s fixem (v kapsáři u lavice)

·         podepsaný a obalený notýsek, modrý velký sešit „Deník“

·         podepsaná, vypsaná a obalená žákovská knížka + nalepené údaje ohledně školního volna a kontaktů

·         „Písmena“ – vystřižená + zezadu podepsaná + uložená v krabičce v kapsáři

·         Přezůvky do školy + přezůvky do družiny

·         Na AJ velký sešit bez linek, tenký (404?)

·         VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!!!!

Kontrola podpisů na těchto papírech:

KDO NEDÁ SVOLENÍ, NAHLÁSÍ PŘÍMO TŘÍDNÍMU UČITELI A VYPÍŠE DO PAPÍRU, ŽE NESOUHLASÍ

·         FOTO (270 KČ)

·         SVOLENÍ S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOCENÍ A ZVEŘEJNOVÁNÍ

·         SVOLENÍ S PRACÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE

·         SVOLENÍ S PRACÍ ŠKOLNÍHO PREVENTISTY

·         ISIC KARTA (jen, kdo má zájem, pan fotograf jako bonus zadarmo nafotí i na ISIC kartu)

Do středy 2.9. 2020, prosím, vyplnit údaje o žákovi nejen do ŽK, ale hlavně na papír, který rodiče dostali.

Veškeré změny hlásit třídnímu učiteli!!!

 

Informace k chodu školy a třídy:

·         RODIČE NESMÍ SAMI DO BUDOVY ŠKOLY, DĚTI BUDOU PŘEDÁVÁNY PŘED ŠKOLOU NEBO PŘED DRUŽINOU!!!

·         OMLUVENKY (formou SMS na mé číslo nejpozději do 3 dnů, po příchodu z ošetřování ještě bude absence zapsána v ŽK)

·         Soudní zákaz styku je potřeba nahlásit + odevzdat papír od soudu

·         Pokud bude dítě vyzvedávat jiný člen rodiny než zákonný zástupce, napsat do SMS

·         Vyzvedávání dítěte v době vyučování rodič avizuje SMS nebo do ŽK a učitelka předává dítě „z ruky do ruky“ před školou

·         Na zimní měsíce připravit dětem BRUSLE

·         Info ohledně provozu třídy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY (třída 1.B)

·         Omluvenky na hodiny TV po nemoci - týden od rodičů

·         Dlouhodobé uvolnění z činností TV - na základě potvrzení od lékaře, které bude vloženo do osobních listů žáka

·         Absence delší než tři dny (rodinné dovolené, soustředění, pobyty na horách mimo prázdnin) musí být schválena třídním učitelem a podepsána ředitelkou školy na papíru k tomu určeném

 

Informace k chodu třídy:

·         Klíče od šatny – připevnit k tašce, či na krk (ztrátu, nebo zapomenutí hlásí třídnímu učiteli)

·         Vybírání kapesníků a šťávy (po poradě s rodiči)

·         Prostudovat info ke školním pokladnám a založit účet (min. 500 Kč)

·         Nechám založit Classroom (kvůli případné komunikaci v době nemoci dítěte)

·         Každý den úkol, děti si ponesou domů jen čtení + pracovní sešit s úkolem (ostatní mohou nechávat v lavici)

·         Všechny PS ke kontrole + slabikáře si děti mohou brát na víkend

·         Při plnění úkolů rodiče kontrolují správnost držení psacího náčiní

·         PROSÍM RODIČE, ABY KVŮLI ZDÁRNÉMU PSYCHICKÉMU VÝVOJI A POMOCI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ SVÝM DĚTEM ČETLI (VEČERNÍ ČTENÍ?)

·         Případné spory mezi dětmi hlásit třídnímu učiteli, či jinému dozoru, který by měl spor vyřešit !!!

·         Úrazy, způsobené ve škole, musí dítě nahlásit třídnímu, vyučujícímu, nebo dozoru (škola je pojištěná). Na úrazy nahlášené druhý den by škola nemusela brát ohled.

·         Telefony děti v době výuky nepoužívají, rodiče mohou psát a volat vyučujícímu (v době přestávek!!!)