Info k prezenční výuce

02.01.2021 22:20

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 4. 1. 2021 se vrátí k prezenční výuce ve škole žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ

Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná

Ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020

Podle "Manuálu" MŠMT nejsou nadále povoleny sportovní aktivity a zpěv.

 

Výuka

Organizován bude i příchod žáků do školy a jejich odchod ze školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

O všech těchto opatřeních a konkrétní organizaci Vás budou informovat třídní učitelky 

(viz informace níže v INFO K PREZENČNÍ VÝUCE V 1. B)

 

Zároveň mají všichni žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko - epidemiologické zásady (časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.)

 

Školní jídelna + družina

V provozu bude školní družina  (zabezpečen bude ranní i odpolední provoz) i školní jídelna. 

Všichni žáci, kteří se od 4. 1. budou vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, mají obědy přihlášené. 

(Jejich případné odhlášení je třeba řešit individuálně.)

Z důvodu zachování homogenních skupin bude upraven také rozvrh vydávání obědů ve školní jídelně pro jednotlivé třídy.

 

V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat.

Odděleně ve stejné skupině budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny.

 

Vstup třetích osob 

(mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Dítě, které jeví známky onemocnění 

(zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat

Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude dítě umístěno do tzv. izolační místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který si ho musí osobně vyzvednout ve škole

Žák nemůže ze školy odejít sám. Zákonnému zástupci bude doporučeno informovat dětského lékaře.

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme za pochopení a vstřícnost a všem do nového roku přejeme především hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.  

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim

 

Více zde: https://www.zssidliste.cz/news/vyuka-od-4-1-2021/

 
INFO K PREZENČNÍ VÝUCE V 1. B
  • děti si budu vyzvedávat vpravo u hlavního vchodu školy v 7.45 hodin
  • děti budou mít alespoň 3 roušky 
  • nezapomeňte, prosím, dát dětem klíče od šatních skříněk
  • v pondělí 4.1. budou mít děti všechny pracovní sešity a učebnice, domů ke kontrole si je vezmou v pátek
  • prosím, zkontrolujte dětem penály, aby měly více ořezaných tužek, k dispozici lepidlo a nůžky (některé děti je mají v sáčku u lavice, informujte se)
  • konec výuky v 11.40 hodin
  • oběd ve 12.00 hodin (kdo si chce vyzvednout dítě po obědě, počítejte tak s dvaceti minutami na oběd)
Kvůli kovidové situaci není dětem povoleno pobíhat po chodbě.
Při svačině by děti měly (kvůli odkrytým rouškám) sedět na svém místě, dokud svačinku nesní.
Děkuji za pochopení. Havlíčková