Info + domácí úkol na víkend

27.11.2020 14:42
Domácí úkoly na víkend
V Lavičníku mají dva oboustranné papíry + nalepené věty + příklady
  1. Naučit číst Hrnečku vař z dokumentu Text pohádky (mají to na papíru v Lavičníku)
  2. Zkontrolovat vyplněnou tajenku (mají vložený papír v Lavičníku, vyplňovali jsme to ve škole, jenom, prosím o kontrolu správnosti slov)
  3. Vybrat správné věty a vybarvit je, nebo podtrhnout (viz oboustranný papír v Lavičníku) a zkoušet je číst 
Jsou tam již malá písmenka, děti budou trénovat, kdo bude chtít, může bojovat o hezkou známku.
dokumentu OBRÁZKY jsou obrázky z knihy, které jsme si ukazovali na interaktivní tabuli. Děti si mohou rozkliknout a znovu prohlédnout.
 
      4. Věty v Lavičníku - NENÍ POVINNÉ, BUDEME JE ČÍST V PONDĚLÍ VE ŠKOLE.
Ale kdo by chtěl, může bojovat o hezkou známku ze čtení.
 
      5.Příklady s chybějícími sčítanci a menšenci a menšiteli DO STŘEDY - jen zkusit.
Některým dětem dělají tyto typy příkladů problémy. Zkuste to s nimi. 
 
POKUD BYSTE NESTÍHALI, DEJTE VĚDĚT, POSUNU JEDNOTLIVCi TERMÍN SPLNĚNÍ.
 
INFO K PŘÍŠTÍM TÝDNŮM:
Třída 1.B bude chodit na oběd od 12.00 do 12.20. 
Kdo si vyzvedává dítě před školou, stačí přijít v 11. 50 hodin. 
Kdo si vyzvedává dítě před jídelnou po obědě, stačí přijít ve 12.15 hodin.
Kdo jezdí autobusem, musí zvolit čas takového autobusu, který nezasahuje do času oběda.
 
Dnes si děti vybraly, komu budou kupovat, shánět, vyrábět dárek. 
Dokumenty k úkolu: