Fotografování

18.10.2019 00:00

18. 10. proběhne fotografování na fotokalendáře, platí pouze pro děti, které přinesly písemný souhlas rodičů.