Dopravní soutěž

24.09.2018 16:49

Ve středu 26. 9. od 9 do 12 hod. na dopravním hřišti Na Lukách proběhne dopr. soutěž. Děti budou mít kola nebo koloběžky a helmy, vše podepsané. Pokud jdou ráno před vyučováním do družiny, vezmou si je tam s sebou a potom je s   pomocí paní vychovatelky přemístí do školy, pokud jdou děti ráno rovnou do školy, uloží své dopravní prostředky do šatny, kterou jim ukážu. V 7:45 budu čekat před školou. Nejlepší řešení je, pokud mohou rodiče kola a koloběžky dopravit před 9. hod. přímo na dopravní hřiště. Akce se bude konat i za nepříznivého počasí a to ve vnitřních prostorách areálu.  Dětem připravte svačinu, pití a teplé sportovní oblečení.