Domácí úkoly ze dne 12. 3.

12.03.2021 10:45

Matematika : kruh, kružnice - pročíst s. 102 a 96, vypracovat na volný papír modrý úkol ze s. 96.    NS : pročíst učebnici s. 44 -46, vypracovat v PS s. 48. /někteří se nepřipojili, tak vypracují NS, ostatní už mají z vyuč. hodiny vypracováno/.