Domácí úkoly do 25. 9. 2020

24.09.2020 07:09
Domácí úkoly se týkají těch, kteří jsou doma.
Český jazyk: každý den vypracejte jedno doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova; v PS 3. r. str. 36,/ u cv.5 Diktát určete slovní druhy a vlnovkou podtrhejte přísudky /, str. 37; v čítance čtěte na str. 10 - 14
Matemetika: neustále trénujte násobilku, dělení se zbytkem; v učebnici na str. 10 opakujte ústně a cv. 6 vypracuje na papír bez odhadů, pouze zkoušku opačnou matematickou operací; na str.9 si zopakujte polohu přímek v rovině, zkuste i cv. 3 - 6 narýsovat; kdo má u sebe namnožené listy, pokračuje listem č. 3
Vlastivěda: v učebnici na str. 6 najdete směrovou růžici, kterou si s datumem a nadpisem Světové strany nakreslíte a popíšete do malého sešitu na poznámky;
Přeji příjemný prodloužený víkend a opatrujte se Vaše Markéta Vokálová