Domácí úkoly do 18. 10. 2020

13.10.2020 15:26

Moji milí raubíři, jak jsem slíbila, tak konám....

Český jazyk: v PS vypracujte postupně str. 6 a 7, jde stále o opakování; v učebnici si najděte na str, 17 cv. 3 a přepište ho do sešitu, tučně vytištěná slova napište pod cvičení a ke každému vymyslete 2 slova příbuzná; každý den si doplňte a zdůvodněte jedno doplňovací cvičení

Matematika: v PS dokončete str. 6, 7 a vypracujte str. 8; z učebice na str. 31 vypracujte do školního sešitu cv. 14; na listě dělení se zbytkem vypočítej každý den jeden sloupeček;

Přírodověda: v učebnici si v rámci čtení přečti strany 8 - 10 a zopakuj si, co jsme dnes letecky probrali

Vlastivěda: s pomocí učebnice vypracujte v PS  str. 9

Pro Ty z Vás, kteří jste ukotveni doma již delší dobu: dokončili jsme PS 3. r. z ČJ, v PS z matemetiky 4. r.  máme str. 4, 5 a opište si postupně poznámky z Přv; pak se připojte k nám

Vaše Markéta Vokálová