Domácí úkoly 25. - 29. 5. 2020

24.05.2020 12:54

Vážení rodiče a milé děti, je tu další neděle. Hlásím se opět s úkoly, ale pouze pro ty z vás, kteří zítra do školy nenastoupí. Je vás přesně polovina. Zatím nevím, co zvládneme my ve škole, ale mám tuto představu:

Český jazyk:  v písance vypracujte stranu 22; v učebnici projděte str. 93 - 94, věřím, že vyjmenovavá slova po Z už umíte a na str. 94 písemně vypracujte cv. 5 ( určete i slovní druhy) a 10; v PS vypracujte str. 29 ( pozor na slova brzy - brzičko, u slova brzičko je měkká přípona  -ičko, pamatovat!!!); nezapomínejte na čtení

Matematika: v PS udělejte str. 19, je to opakování a v učebnici na str. 103 písemně vypracejte cv. 1 - 4, ostatní ústně; stále procvičujte dělení se zbytkem a písemné sčítání a odčítání do tisíce

Pro ty, kteří zítra nastoupí, připomínám čestné prohlášení. Bez něj je Vaše cesta zbytečná....ach ta pravidla          Už se těším Markéta Vokálová