Domácí úkoly 18. - 22. 5. 2020

17.05.2020 20:14

Milí rodiče, nejprve Vám všem musím poděkovat za spolupráci s dotazníky a podobnou agendou. Vím, že bez šimla se nic neobejde. Doufám, že jste všichni zdraví a ochováváte si zdravý rozum.  V tomto týdnu budeme opakovat vyjm. slova po V a v matematice násobit a dělit 10 a 100. A jdeme na to, milé děti.

Český jazyk: v písance vypracujte str. 21, v učebnici projděte str. 91 a ve cv. 2 vypracujte písemně odpovědi na otázky, v PS vypracujte str. 28;

Matemetika: v učebnici na str. 76 násobení a dělení 10 a 100, minutovky str. 15/30, a PS str. 16/7, 8 a str.17

Přeji pěkný týden Markéta Vokálová