Domácí úkoly 16. - 20. 3. 2020

14.03.2020 08:51

Český jazyk: učebnice strana 65, 66 / částice a citoslovce / projít ústně; v pracovním sešitě vypracovat stranu 12 a 13, na straně 19 cvičení 1, 2, 3, 5;  list - doplňovací cvičení 31, 32; písanka 3

Matematika: list - sloupečky 37 - 40; pracovní sešit I.díl strana 26 cvičení 7 - 11 a strana 27; minutovky strana 6, 7

Náš svět - uččebnice 32 - 35, naučit se vyjmenovat planety sluneční soustavy; pracovní sešit str. 40

K procvičování učiva můžete využít stránky www.skolakov.eu, děti je znají a rády s nimi pracují.

Děkuji Vám všem za pochopení a pomoc svým dětem v této situaci. V případě potřeby využijte mého telefonu. Na brzkou shledanou se těší Vaše Markéta Vokálová