Čj úterý 20.10.

19.10.2020 13:04

PS 16/1,2,3 - slova nadřazená, podřazená a souřadná. Učebnice str.25 sloh - prohlédni si obrázky a vyprávěj, co se stalo. Do sešitu napiš nadpis, který vymyslíš ke každému obr.