ČJ středa 14. 10.

13.10.2020 17:18

Učebnice str. 18/15 říkej, jaká písmena doplníš a proč, dále vypracuj úkoly a), b) pod cvičením. do sešitu můžeš opsat lísteček, který chceš. 18/16 písemně. Za každou větu napiš její druh zkratkami O, T, R, nebo P. 18/17 Pozorně si prohlédni slova na kartičkách a zapamatuj si, jak se píší, nejdou totiž odůvodnit.