ČJ- pátek 16.10.

15.10.2020 15:36

Učebnice: Slova protikladná, ve škole jsme tato slova procvičovali. 22/2 - přečti nahlas, tučná slova nahraď protikladnými a napiš do sešitu do sloupečku pod sebe takto: večer x ráno. 22/3 ústně - říkej věty s protikladnými slovy. PS - 15/3,4.