ČJ - čtvrtek 22.10

21.10.2020 12:30

Učebnice: 29/4 písemně - všechna slova jsou názvy zvířat, dále zakroužkujte slova podle návodu a). PS 18 - přečti si úkol, povídej podle obrázků, vymysli a napiš nadpis k celému  příběhu i k jednotlivým obrázkům. Dokresli 4. obrázek.