ČJ - čtvrtek 15.10

14.10.2020 15:10

Učebnice: 18/18 písemně, 18/19 ústně -dej správně dohromady přísloví, 19/23 ústně odůvodni doplněná písmena, PS 15/1,2