ČJ 3. 11.

02.11.2020 16:09

Sešit: ke slovům HRAD, LES, LET a DAR  napiš ke každému 3 slova příbuzná a vyznač kořen. Učebnice: str. 27 vypracujeme společně.