Český jazyk v týdnu od 6.4.

04.04.2020 10:14

Zopakujete si učivo o přísudku, které jsme probírali vloni, přidáme k němu pár informací navíc ( přísudek jednoduchý, složený ). Zápis do sešitu podle přiloženého textu . Poté si ústně projdete cvičení 74/1, 2, 75/2,3. Písemně vypracujete a ke kontrole pošlete ( vzhledem k tomu, že by v tomhle týdnu byla jen 1 hodina mluvnice, je termín odevzdání středa 15.4. do 15,00 hodin) cvičení 1 na str. 75 NAHOŘE - vždy opíšete větu, podtrhnete přísudek a za větu napíšete druh přísudku zkratkou (JS= jmenný se sponou, J = jemnný beze spony, S = slovesný ).Př.- 1. věta - Náměstí nebylo uklizené - JS.

Přísudek.docx (19748)