Čert a Káča - čtenářský klub

11.11.2020 09:36


PRŮBĚH VIDEOCHATU:

 

  1. Písnička - společně
  2. Text písničky - společné čtení (dospělý čte černá slova, dítě čte červená slova)
  3. Vyprávění pohádky + prohlížení obrázků (společně)
4. SPOLEČNÉ ČTENÍ - dokument ČERT A KÁČA - lehčí text
                             -dokument ČERT A KÁČA - na tabuli čtení
 
5. PRÁCE S TEXTEM - vybrat správné věty
-dokument ČERT A KÁČA - VĚTY lehčí
-dokument ČERT A KÁČA - VĚTY těžší 
 
Možnost zhlédnutí videa doma:Čert a Káča - česká filmová klasika
 

 

DOMÁCÍ PRÁCE S POHÁDKOU ČERT A KÁČA

PRÁCE S POHÁDKOU MÁ DVĚ VERZE:

a) lehčí verze

b) těžší verze

Záleží na vás a vašem dítěti, co si vybere, zpracovat může i obě verze. 

Jeden z přiložených dokumentů je INFO PRO RODIČE JAK PRACOVAT S POHÁDKOU (k vytisknutí)

Na práci s pohádkou je čas do středy 18.11.
 

LEHČÍ VERZE:

1.NÁCVIK ČTENÍ

- dokument ČERT A KÁČA - lehčí text na tabuli (pro čtení z monitoru)

-dokument ČERT A KÁČA - lehčí text TISK (pro čtení v tištěné podobě)

Děti se naučí číst věty v dokumentu.

 

2.PSANÍ VĚT DO LAVIČNÍKU ZA SEBOU

(práce s textem, hledání správného tvrzení k obrázku, psaní)

-dokument ČERT A KÁČA - VĚTY lehčí (dokument lze vytisknout)

Děti vyberou správné věty k obrázkům a zapíšou je za sebou do Lavičníku na nalinkované řádky VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM.

Vznikne jim osnova příběhu Čert a Káča. Jakoby už napsaly svůj první příběh.

 

3. TEXT PÍSNIČKY O KÁČE A O ČERTOVI

-dokument PÍSNIČKA - text

 

  • společné čtení (dospělý černě vytištěná slova, dítě červeně vytištěná slova) - později to zvládne dítě samo
  • naučit 2 sloky básně (kdo chce, může i všechny 3)
  • nahrát recitaci textu písničky na video nebo audio, poslat mi to do 18.11.

 

4. KRESBA OBRÁZKU DO LAVIČNÍKU 

Děti nakreslí do Lavičníku obrázek vztahující se k příběhu (jako ilustrace pohádky)

Vytištěné dokumenty můžete nalepit do Lavičníku.

Možno vytisknout i obrázek na omalování a nalepit do Lavičníku  (dokument OMALOVÁNKY) - není povinné

 

TĚŽŠÍ VERZE:

 

1.NÁCVIK ČTENÍ
-dokument ČERT A KÁČA - těžší čtení na tabuli (pro čtení z monitoru)
-dokument ČERT A KÁČA - těžší text TISK (pro čtení z tištěného papíru)
Děti se naučí číst věty v dokumentu.
 
2. PSANÍ VĚT DO LAVIČNÍKU ZA SEBOU 
(práce s textem, hledání správného tvrzení k obrázku, psaní)

-dokument ČERT A KÁČA - VĚTY lehčí (dokument lze vytisknout)

-dokument ČERT A KÁČA - VĚTY těžší (lze vytisknout)

 

 

Děti vyberou správné věty k obrázkům a zapíšou je za sebou do Lavičníku na nalinkované řádky VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM.

Děti, co si zvolí těžší verzi, se mohou rozhodnout. 

 

Buď napíšou do Lavičníku lehčí verzi a naučí se číst těžší verzi. 

Nebo budou umět číst těžší i lehčí verzi a do Lavičníku zapíšou tu těžší verzi.

Nechám to na nich. 

 

3. TEXT PÍSNIČKY O KÁČE A O ČERTOVI

-dokument PÍSNIČKA - text

 

  • společné čtení (dospělý černě vytištěná slova, dítě červeně vytištěná slova)- později to zvládnou děti celé
  • naučit 2 sloky básně (kdo chce, může i všechny 3)
  • nahrát recitaci textu písničky na video nebo audio, poslat mi to do 18.11.

 

4. KRESBA OBRÁZKU DO LAVIČNÍKU 

Děti nakreslí do Lavičníku obrázek vztahující se k příběhu (jako ilustrace pohádky)

Vytištěné dokumenty můžete nalepit do Lavičníku.

Možno vytisknout i obrázek na omalování a nalepit do Lavičníku  (dokument OMALOVÁNKY) - není povinné

 

ADRESY VERZÍ ČERT A KÁČA.docx (12413)
ČERT A KÁČA - lehčí text TISK.docx (457312)
ČERT A KÁČA - lehčí text na tabuli.docx (1323599)
ČERT A KÁČA - VĚTY lehčí.docx (1912440)
INFO PRO RODIČE JAK PRACOVAT S POHÁDKOU.docx (16231)
OMALOVÁNKY S KÁČOU.docx (788685)
PÍSNIČKA - text.docx (13336)
Písnička o Káče a čertovi.docx (85540)ČERT A KÁČA - text těžší TISK.docx (1486777)
ČERT A KÁČA - těžší čtení na tabuli.docx (8283563)
ČERT A KÁČA - VĚTY těžší.docx (2545592)