Branný den - 24. 6.

15.06.2019 15:44

V pondělí 24. 6. se žáci zúčastní branného dne, který je naplánovaný na 6 vyučovacích hodin. Vyučování tedy bude končit ve 13:30, poté si žáci zajdou na oběd a tím výuka v pondělí končí. V rámci branného dne bude zařazena na 2. a 3. vyučovací hodinu přednáška s pány ze záchranné služby. Na tento den budou žáci potřebovat penál, poznámkový blok, žákovskou knížku, svačinu a pití.