Aktuality

11.02.2018 17:16

ÚNOR, BŘEZEN

Akce:

1. Proběhne školní kolo recitační soutěže

2. Divadelní představení - datum a cena bude upřesněna

3. Do školy přijede pojízdné planetárium - 40,-Kč/žák. Den konání bude upřesněn.

4. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže 

a) Jak bude vypadat Vlašim za 700 let? Obrázky byly odeslány do Spolkového domu

b) Zapojíme se do výtvarné soutěže - Mé toulky za zvěří, obrázky mohou žáci malovat i doma, odevzdat nejpozději 31.3.2018 (kresba, malba, grafika).

5. Jarní prázdniny - 12.3 - 18.3.2018

JINÉ 

1. Připomínám - zákaz nošení mobilů do třídy, nechávat v zamčené šatní skříňce.

2. Stále častěji žáci zapomínají klíčky od šaten (častějčí kontrola od rodičů, klíče si nechávat v aktovce stále na stejném místě.

3. Domácí úkoly - stále častěji žáci zapomínají udělat DÚ. Úkol slouží jako procvičování učiva, které právě probíráme. Rodič jej podepíše. Podpis je stvrzením toho, že dítě úkol má a udělalo ho doma a ne ve škole! Někteří žáci totiž píší úkol z AJ ve škole.