6. ledna

06.01.2021 11:42

Český jazyk: napiš do sešitu z učebnice s. 48, cvičení 5 a 8. V PS jsme udělali celou s. 36. Matematika: uč. s. 64, cvičení 4. Z PS jsme udělali s. 27 mimo cvičení 4.