15.1. - úkoly na víkend

15.01.2021 12:44

Rubínka

str. 31 - dopsat počáteční písmena (vyjde tajenka)
str. 32 - ke slabikám s tvrdým Y dopsat písmena, aby vzniklo slovo (můžete slabikám dát i čárku)
str. 33 - napsat slova k obrázkům + zakroužkovat slovo s dlouhou samohláskou á, é, í, ó, ú, ú
str.34 - dopsat k malým písmenům velká písmena
 
Písanka - prohlédnout a zkontrolovat tvary písmen
Linkovaný sešit školní (Š) - prohlédnou, zkontrolovat psaní, dodělat opravy diktátů
 
Početník
str. 14 - opravit
Kdo nebyl, prosím, dodělat.
 
Nezadávala jsem dětem žádné čtení, protože předpokládám, že si každý den chvilku na tuto aktivitu najdete. Některé děti již mají rozečtené knihy, některé mohou použít úryvky z Čítanky. Důležité je, aby děti každý den alespoň 15 minut četly. Čtení je základem všeho. Zlepší to i psaní diktátů, opisy i přepisy. 
Prosím, myslete na to a udělejte dětem ze společného čtení hezkou chvilku. Budou na to s radostí vzpomínat. A ještě se z nich stanou ČTENÁŘI.
Děkuji za spolupráci.