11- sběr papíru

11.12.2016 10:57

Naše třída sebrala celkem 1 340,5 kg papíru.Jen pět dětí nepřineslo,jinak dík patří všem ostatním.Nejlepší sběrač byl Vítek Mašek 186 kg,druhé místo Hynek Drtina 142,8kg,třetí Izi Weiss 116,5kg,na čtvrtém místě Eliška Filipová 115kg  a na místě pátém Klára Strnadová 112,7kg.Moc děkuji i rodičům za odvozy a pomoc.Dětem jsem dala za odměnu sladkost .